Kontakt

Materská škola
Koromža č. 164
072 62

Riaditežka: Mgr. Marcela Lipová
E-mail: ms.koromla@gmail.com
Riaditežka zariadenia školského stravovania: Marcela Ubžanská
Zriaďovatež:
Obec Koromža
Koromža č. 172
Tel.: 0566593417